Què és la formació contínua

Des de l'any 2004 està vigent un Nou Model de Formació Contínua. Amb aquest model: Formació a l'aula

  • Totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a invertir en la formació dels seus treballadors.
  • La quantia del crèdit dependrà del nombre de treballadors de l'empresa i de la quantitat que aquesta hagi cotitzat en concepte de formació contínua.
  • L'empresa disposa des de l'1 de gener al 31 de desembre de cada any per a consumir aquest crèdit. El crèdit que l'empresa no hagi consumit en aquest temps, no podrà ser recuperat.
  • El crèdit per a formació contínua es renova anualment.
  • Les empreses recuperen el seu crèdit de formació contínua mitjançant bonificacions en les quotes que s'abonen a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

A Meca Centre dissenyem i desenvolupem per a les empreses accions formatives adaptades plenament a les necessitats i característiques particulars de cada organització, contribuint d'aquesta manera a la millora de la competitivitat de les empreses i al desenvolupament dels seus treballadors. Calculem el crèdit disponible per a cada empresa i facilitem tots els tràmits perquè pugui bonificar-se els costos corresponents a la formació desenvolupada de les quotes de la Seguretat Social.

Documents:

Cursos

Els cursos que s'imparteixen es poden realitzar on-line, a distància o de forma presencial:

Avantatges amb Meca centre

Amb Meca Centre, amb el suport de la Fundació Tripartita, us podem gestionar:

  • Tota la documentació per sol·licitar l'esmentat crèdit.
  • Assessorament de la formació especificada més adient pel personal.
  • Desenvolupament docent amb tutoria permanent a "cost zero"

Accés

Per a més informació o per concretar una entrevista personal en la vostra seu social, truqueu als telèfons 972300482 o 972610287

Logo Meca Centre Contacta amb nosaltres

C/Barris i Buixó cantonada C/Picasso - 17200 - Palafrugell