Activitats extraescolars

Dins del gran segment que conformen les persones amb l'edat col·legial obligatòria (dels 3 als 16 anys), hi ha una tasca molt feixuga a desenvolupar, es tracta de completar la seva formació estudiantil i humana amb altres matèries educatives complementàries. És justament aquí on apareix MECA CENTRE. De tothom són conegudes les activitats extraescolars més habituals que organitzen les A.M.PA. com poden ser la música, la dansa, els esports, el teatre, etc., però s'hi troben altres que bé per mancança de mitjans o bé per falta de personal qualificat no es poden dur a terme sinó és a través d'acadèmies professionalment preparades.

El nostre principal objectiu és que els alumnes assisteixin a classe convençuts del que volen aprendre i sabent que el sistema emprat és divertit i efectiu, sense pèrdues de temps innecessàries i que posant un mínim esforç obtindran els resultats esperats.

Educació

Infantil

AnglèsAnglès infantil

L'objectiu principal és la immersió sense esforç i de forma lúdica i divertida en el nou idioma, assimilant en anglès, com si es tractés de la nostra pròpia llengua maternal, els conceptes bàsics de: l'entorn familiar i l'escolar, les salutacions i les ordres simples, els colors i els números primaris, els animals i les joguines, les parts de la cara i del cos, les estacions i el temps, ....., augmentant i enriquint progressivament el seu vocabulari amb l'associació nom i objecte de les coses més quotidianes mitjançant un eficaç entorn àudio-visual, interactiu i amb suport de "flashcards", jocs, cançons, vídeos, CD, petites fitxes didàctiques, ...

Informàtica amb jocsInformàtica amb jocs

 • Associatius: jocs de parelles.
 • Trencaclosques: recomposta d’imatges i textos.
 • Visuals: Trobar un personatge, objecte o animal.
 • Memòria: Simón “dice”, ...
 • Artístics: Acolorar, pintar, ... amb plantilles
 • Contes.
 • Matemàtiques: associar números.
 • Geogràfics: grups ètnics i les seves costums.
 • Natura: classes d’animals, plantes i planetes.
 • Interactius: aconseguir que el personatge arribi a un lloc determinat gràcies a les seves ordres.
 • Ètics: diferenciar accions correctes i incorrectes.

Cicle

Inicial

AnglèsAnglès inicial

Indistintament dels coneixements previs d'anglès dels alumnes, el curs manté el component lúdic de l'activitat, incorporant tocs gramaticals adequats a l'edat, amb especial atenció a la pronúncia i la comprensió auditiva, complementant-se amb l'escenificació dins l'aula de diferents situacions quotidianes com poden ser anar de compres, a un restaurant, a l'estació del tren o a la consulta del metge, amb el mateix suport àudio-visual utilitzat en el curs d'Educació Infantil, i sota un acurat control docent dels nostres professors especialitzats en llengua anglesa.

Taller informàtic

Què coneixeràs amb aquesta guia?

 • Què és un ordinador i com funciona.
 • El Sistema operatiu Microsoft Windows.
 • El processador de textos Microsoft Word.
 • Què es pot fer a Internet.

Aprendràs a ...

 • Utilitzar el ratolí i el teclat.
 • Obrir i tancar l'ordinador.
 • Elaborar un document.
 • Guardar un arxiu.
 • Crear una carpeta.
 • Enviar documents a la paperera.
 • Navegar per internet.

Reforç escolarReforç escolar

Donar suport docent i oferir tècniques bàsiques d'estudi als alumnes amb problemàtiques escolars d'aprenentatge de les principals assignatures de Primària.

RobòticaRobòtica

 • Conceptes bàsics de programació.
 • Construcció d'animacions amb Scratch.
 • Disseny de jocs clàssics d'ordinador amb Scratch.
 • Construcció i programació de màquines simples i petits robots amb Lego WeDo.

Cicle

Mitjà i Superior

AnglèsAnglès mitjà i superior

Aprenentatge i perfeccionament dels diferents aspectes de l'anglès, de forma lúdic i àudio-visual. Es treballen els continguts orals i gramaticals d'una forma aplicada amb un mètode comunicatiu i participatiu, amb especial èmfasis en el domini de les quatre habilitats lingüístiques: l'expressió oral, la comprensió lectora, l'expressió escrita i la comprensió auditiva.

InformàticaInformàtica

 • Programari lliure.
 • Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Access).
 • Disseny gràfic (Photoshop, Illustrator, CorelDraw).
 • Internet (navegació, e-mail, P2P, xarxes socials, ...).
 • Creació de webs i blogs.

Mecanografia amb ordinadorMecanografia amb ordinador

 • Aprenentatge del teclat de l’ordinador mitjançant repeticions de les tecles.
 • Pràctica de l’associació entre dits i tecles.
 • Aprenentatge del teclat numèric.
 • Proves de velocitat i dictats.
 • Certificat homologat.
 • Dos nivells d’aprenentatge

RobòticaRobòtica

 • Conceptes bàsics i avançats de programació.
 • Disseny de jocs clàsics d'ordinador i petits programes informàtics amb Scratch.
 • Disseny i construcció de robots LEGO Mindstorms EV3.
 • Programació dels robots per a la realització de reptes.

ESO

Batxiller

InformàticaInformàtica

 • Programari lliure.
 • Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Access).
 • Disseny gràfic (Photoshop, Illustrator, CorelDraw).
 • Internet (navegació, e-mail, P2P, xarxes socials, ...).
 • Creació de webs i blogs.

Tècnic informàticTècnic informàtic

 • Muntar i desmuntar components.
 • Instal·lació de sistemes operatius.
 • Instal·lació de drivers.
 • Instal·lació i configuració de programari.
 • Seguretat (antivirus, tallafocs, etc.).
 • Xarxes i Internet.
 • Ampliacions.

Mecanografia amb ordinadorMecanografia amb ordinador

 • Aprenentatge del teclat de l’ordinador mitjançant repeticions de les tecles.
 • Pràctica de l’associació entre dits i tecles.
 • Aprenentatge del teclat numèric.
 • Proves de velocitat i dictats.
 • Certificat homologat.
 • Dos nivells d’aprenentatge