Microsoft Word

DURADA:

---

OBJECTIU:

Aprendre el funcionament de Microsoft Word per redactar tota mena de documents de text.

ADREÇAT:

Alumnes que disposin de nocions bàsiques del funcionament del sistema operatiu Microsoft Windows i necessitin una eina sofisticada de tractament de text.

TEMARI DEL CURS

 • Fonts i estils de lletra, Alineacions, Tabulacions, Interlineats, Sagnies, Contorns, Eines de l'idioma (corrector ortogràfic i diccionaris), configuració de pàgina.
 • Sinónims, idiomes, paginació de paràgrafs, numeració de línies i pàgines, columnes, lletra capital, taules, combinació de correspondència, estils.

Microsoft Excel

DURADA:

---

OBJECTIU:

Aprendre el funcionament d'Excel per crear documents que requereixin càlcul i estadística.

ADREÇAT:

Alumnes amb nocions bàsiques del funcionament del sistema operatiu Microsoft Windows que necessitin una eina per crear factures, pressupostos i altres documents amb càlcul i estadística.

TEMARI DEL CURS

 • Concepte de llibre i full de càlcul, operacions amb fulls de càlcul (eliminar, copiar, canvi de nom, etc.),
 • Cintroducció i edició de dades a les caselles, descripció dels tipus de dades, utilització de fòrmules i funcions, referències, sèries, format de caselles.
 • Gràfics, objectes gràfics, bases de dades, llistes, subtotals, macros, matrius, taules dinàmiques.

Microsoft Access

DURADA:

---

OBJECTIU:

Aprendre el disseny i creació de bases de dades relacionals.

ADREÇAT:

Alumnes sense coneixements previs en gestors de bases de dades que necessitin una aplicació per gestionar grans volums d'informació.

TEMARI DEL CURS

 • Taules.
  • Creació de taules amb l'ajuda d'assistents, creació de taules en vista disseny, camps i tipus de dades, propietats dels camps, introducció de dades a les taules, filtre per selecció, filtre per formulari, filtre avançat, ordenació de registres.
  • Relacions d'un a varis, de varis a un, d'un a un i de varis a varis.
 • Consultes.
  • Consultes de selecció en vista disseny utilitzant criteris per filtrar el resultat.
  • Consultes d'actualització, d'eliminació, de dades annexades, de creació de taules.
 • Formularis.
  • Creació de formularis amb l'ajuda de l'assistent i en vista disseny.
 • Informes.

Microsoft Power Point

DURADA:

---

OBJECTIU:

Aprendre el funcionament del programa per excel.lència de les presentacions multimèdia.

ADREÇAT:

Alumnes amb nocions bàsiques de Microsoft Windows que necessitin una eina per crear presentacions multimèdia amb text, imatges, so i vídeo.

TEMARI DEL CURS

 • Descripció de les vistes de PowerPoint.
 • Utilització de plantilles de disseny.
 • Aplicació d'estils a les diapositives.
 • Inserir text, imatges, so i vídeos a les diapositives.
 • Configuració de transicions entre diapositives.
 • Aplicar animacions als objectes de les diapositives.
 • Exportació d'una presentació a CD.

OpenOffice Writer i Calc

DURADA:

---

OBJECTIU:

Estudi de les eines disponibles del processador de text i full de càlcul de la suite ofimàtica gratuïta OpenOffice.

ADREÇAT:

Alumnes que necessitin unes eines potents i gratuïtes per crear documents de text i fulls de càlcul professionals.

TEMARI DEL CURS

 • Writer
  • Coneixement de l'aplicació, operacions amb documents de text, desplaçament pels documents, format de caràcters, opcions del porta- retalls, operacions amb paràgrafs, tabulacions, llistes numerades, eines de l'idioma, encapçalament i peu de pàgina, taules i columnes, ...
 • Calc
  • Introducció a OpenOffice Calc, introducció de dades i fórmules, opcions del porta-retalls, formatar dades, edició avançada, llistes, filtres i subtotals.

OpenOffice Base

DURADA:

---

OBJECTIU:

Aprendre el funcionament de les bases de dades relacionals.

ADREÇAT:

Alumnes sense coneixements previs en gestors de bases de dades que necessitin una aplicació per gestionar grans volums d'informació.

TEMARI DEL CURS

 • Disseny d'una base de dades.
 • Taules.
  • Creació de camps i definició dels tipus de dades
  • Propietats dels camps
  • Relació entre taules
 • Registres.
  • Introduir, editar i eliminar registres
 • Consultes.
  • Consultes utilitzant assistents i en vista disseny
  • Estudi dels criteris de consulta
 • Formularis.
  • Disseny, creació i edició de formularis
 • Informes.
  • Utilització d'assistents per crear informes

Cursos relacionats

Curs de tècnic

Veure més info >>

Reforç escolar

Veure més info >>